מרוין ביירס
איך להתפלל ביעילות
[תפילה_01]
[תפילה_02]
[תפילה_03]
[תפילה_04]
[תפילה_05]
[תפילה_06]
[תפילה_07]
[תפילה_08]
[תפילה_09]
[תפילה_10]
[תפילה_11]
[תפילה_12]
[תפילה_13]
[תפילה_14]
אנא חלק את השיעורים האלה אך אל תמכור אותם למען רווח
בית