הקדשה...................................................דבר אל הקורא
איזה סמינר! איזו שאלה!......................................פרק א
מי הוא ישראל?...................................................פרק ב
מי היו הישראלים הראשונים?................................פרק ג
אלוהים החליט להושיע מישפחה אחת בלבד..........פרק ד
הישועה מאת היהודים היא...................................פרק ה
היהודים לא ידעו שהם נידחו!.................................פרק ו
מי הוא ישראלי היום?...........................................פרק ז
האם אתה אזרח של האומה הנכונה?....................פרק ח
הזדהות מוחלטת: הטמעות מוחלטת.....................פרק ט
מרד בגוף!............................................................פרק י
מאת האסיר יוצאת הכרזת הגאולה.......................פרק יא
האסיר מגלה את המפתח לניצחון.........................פרק יב
הניצחון הובטח ליהודים.......................................פרק יג
נח מצא חן בעני ה'..............................................פרק יד
כל הממלכות פרט לאחת תחדלנה להתקיים.........פרק טו
מהי התשובה עבורנו?.......................................פרק טז
התחברות..........................................................פרק יז
האם אתה מונרך?.............................................פרק יח
שאול מדגיש סוד אלוהי אחד בלבד......................נספח א
תשובות לשאלות חשובות....................................נספח ב
בית